Pobierz broszurę

Kraśnik zasługuje na więcej

Nazywam się Wojciech Wilk. Z wykształcenia jestem prawnikiem. Ukończyłem Wydział Prawa UMCS w Lublinie. Wcześniej uczyłem się w Technikum Mechanicznym w Kraśniku. Urodziłem się w Kraśniku i nigdy się stąd nie wyprowadziłem, choć pracowałem w różnych miejscach i pełniłem różne funkcje zawodowe i społeczne...

Czytaj więcej

Program wyborczy

Program rozwoju Miasta Kraśnik na lata 2018-2023 (z perspektywą na 2028)

Program wyborczy
Praca i godna płaca

Praca i godna płaca

 • Utworzenie minimum 500 nowych miejsc pracy w Kraśnickiej Strefie Inwestycji oraz na innych terenach inwestycyjnych w Kraśniku.
 • Rozbudowa Kraśnickiej Strefy Inwestycji.
 • Wprowadzenie systemu ulg podatkowych dla przedsiębiorców, z uwzględnieniem tych przedsiębiorców, którzy tworzą nowe i atrakcyjne płacowo miejsca pracy.
 • Uruchomienie i rozwój Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
 • Wsparcie dla młodych osób w zakładaniu własnych biznesów.
 • Utworzenie sprawnie działającego i skutecznego w pozyskiwaniu inwestorów lokalnych i zewnętrznych Biura Obsługi Inwestorów oraz przyciąganie nowych inwestorów.
 • Pomoc dla przedsiębiorców oraz reaktywowanie Kraśnickiej Rady Biznesu.
Praca i godna płaca
Duma z młodych ludzi

Duma z młodych ludzi

 • Obiad za 1 zł dla każdego dziecka w miejskiej szkole.
 • Nowoczesne sale lekcyjne i dydaktyczne we wszystkich miejskich szkołach i przedszkołach.
 • Modernizacja i termomodernizacja wszystkich budynków oświatowych.
 • Wprowadzenie badań profilaktycznych dotyczących skoliozy w szkołach i przedszkołach oraz badań z zakresu słuchu i mowy w żłobkach, przedszkolach i szkołach.
 • Wprowadzenie nowych i atrakcyjnych programów stypendialnych dla zdolnej młodzieży.
 • Dostosowanie godzin otwarcia świetlic szkolnych, aby rodzice mogli odbierać dzieci po pracy w godzinach dla siebie dogodnych.
 • Nauka podstaw przedsiębiorczości w miejskich szkołach.
 • Zwiększenie liczby bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży na bazie CKiP.
 
Duma z młodych ludzi
Troska o seniorów

Troska o seniorów

 • Utworzenie tętniących życiem domów dziennego pobytu dla seniorów w każdej dzielnicy.
 • Zwiększenie środków finansowych na wsparcie organizacji zrzeszających seniorów.
 • Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla seniorów.
 • Realizacja programów unijnych wspierających aktywność seniorów i osób niepełnosprawnych, warsztaty zdrowego seniora.
 • Programy prozdrowotne i profilaktyczne dla seniorów.
 • Bezpłatna komunikacja miejska dla seniorów.
 • Aktywny i nowoczesny senior – bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i Internetu.
 • Powołanie rzecznika seniorów. 
Troska o seniorów
Nowoczesna infrastruktura

Nowoczesna infrastruktura

 • Pozyskanie minimum 100 mln zł pozabudżetowych funduszy na więcej inwestycji i projektów w dzielnicach i na osiedlach.
 • Kompleksowa rewitalizacja i modernizacja RYNKU, AMFITEATRU, ZALEWU KRAŚNICKIEGO, MOSIR, BASENU i CKiP, aby stały się wizytówkami Naszego Miasta.
 • Budowa i modernizacja dróg, ulic, chodników, parkingów i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
 • Wprowadzenie „Programu 90% dopłaty do wymiany pieca węglowego”.
 • Kompleksowa rewitalizacja i poprawa czystości oraz estetyki miasta.
 • Utworzenie placówki kulturalnej w starej dzielnicy miasta.
 • Rozbudowa oświetlenia LED oraz monitoringu w mieście.
 • Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych.
Nowoczesna infrastruktura
Urząd blisko mieszkańców

Urząd blisko mieszkańców

 • Bezpłatna komunikacja dla wszystkich, bądź zdecydowane rozszerzenie kręgu osób, które będą mogły korzystać z bezpłatnej komunikacji oraz zakup nowoczesnego transportu miejskiego.
 • Obniżenie opłaty za wodę i ścieki.
 • Zdecydowany wzrost wykorzystania funduszy unijnych.
 • Budowa mieszkań socjalnych dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
 • Zwiększenie środków na budżet obywatelski, by mieszkańcy mogli decydować, co jest najpilniejszego i najwłaściwszego do zrobienia w miejscach, w których żyją.
 • Racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami publicznymi budżetu miasta.
 • Właściwe planowanie przestrzenne (uruchomienie nowych terenów pod budownictwo mieszkalne i handlowo-usługowe oraz wprowadzenie racjonalnych ograniczeń dla lokowania się sklepów wielkopowierzchniowych przyczyniających się do likwidacji miejsc pracy w lokalnym przemyśle, usługach i handlu).
Urząd blisko mieszkańców
Relaks dla rodzin

Relaks dla rodzin

 • Ekologiczne i czyste Miasto Kraśnik – wdrożenie „Programu walki ze smogiem”.
 • Przyjazne centrum miasta – rewitalizacja i ożywienie kraśnickiej starówki.
 • Nowe wielofunkcyjne place zabaw i siłownie na świeżym powietrzu w każdej dzielnicy i na każdym osiedlu. 
 • Nowe osiedlowe miejsca wypoczynku z urzekającą zielenią miejską, fontannami lub oczkami wodnymi.
 • Stworzenie centrum rozrywki wodnej w oparciu o istniejący basen.
 • Stworzenie nowoczesnej oferty kulturalnej dla wszystkich mieszkańców.
 • Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Zalewem Kraśnickim.
 • Wsparcie i promocja dla lokalnych środowisk artystycznych.
 • Rozbudowa bezpiecznych tras rowerowych i biegowych obejmujących całe miasto i łączących się ze trasami na terenie powiatu kraśnickiego.
 • Zadaszenie trybun na stadionie MOSiR.
 • Stojaki na rowery w różnych punktach miasta.
 • Zwiększenie wsparcia dla klubów sportowych i zakup nowego sprzętu sportowego.
 • Wsparcie klubów i stowarzyszeń (dziecięcych, młodzieżowych i seniorów).
Relaks dla rodzin

KWW
Porozumienie
i Rowój

BĄDŹMY NA NOWO DUMNI Z KRAŚNIKA

Mapa potrzeb Kraśnika

Przejdź do mapy