Pobierz broszurę
Wróć do strony głównej

Agnieszka Niedziałek

Kandydatka na radą do Rady Miasta Kraśnik 

okręg nr 1, miejsce nr 7 na liście KWW Porozumienie i Rozwój

KIM JESTEM

Mam 54 lata i jestem Kraśniczanką od urodzenia. Mama syna Sebastiana. 

 

Pedagog, opiekunka osoby z niepełnosprawnością, edukatorka w zakresie wolności i praw człowieka, animatorka i liderka lokalnych społeczności, od 20 lat związana z III sektorem, członkini kilku stowarzyszeń i fundacji działających w sferze pomocy i integracji społecznej, autorka licznych projektów dla osób niepełnosprawnych, seniorów, dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Laureatka wielu nagród za działalność społeczną oraz tytułów Społecznik Roku i Wolontariusz Roku.

ZDOBYTE DOŚWIADCZENIE

Magister pedagogiki resocjalizacyjnej – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie.

 

Licencjat pedagogiki ze spec. edukacja osób niedostosowanych społecznie z projektowaniem komputerowym – Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie.

 

Szkoła Policealna na kierunkach technik-informatyk oraz technik BHP.

 

Posiadam doświadczenie zawodowe w organizacjach pozarządowych, w administracji publicznej  (urzędnik państwowy i pracownik samorządowy w UG) oraz oświacie.

 

Ukończyłam kursy i szkolenia z zakresu choreoterapii i teatroterapii, przeciwdziałania przemocy i cyberprzemocy oraz dyskryminacji, wolontariatu, zarządzania projektami społecznymi oraz finansami w ngo’s, przedsiębiorczości i ekonomii społecznej, ochrony środowiska. Posiadam certyfikat i dyplom specjalisty ds. funduszy europejskich.

 

Członkini Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kraśniku przez trzy kadencje oraz zespołów opiniodawczo-doradczych ds. opracowania programów działań i strategii rozwiązywania problemów społecznych.

 

Założycielka i prowadząca grupę wsparcia oraz poradnictwo obywatelskie dla osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów.

 

Inicjatorka i organizatorka wielu działań i wydarzeń dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej, osób niepełnosprawnych i starszych.

MOJE CELE DO REALIZACJI

  • Zapewnienie osobom niepełnosprawnym pełnego udziału w życiu społecznym oraz likwidacja barier,
  • Rozwijanie systemu wsparcia środowiskowego osób z niepełnosprawnością w formie usług opiekuńczych, asystenta osobistego i mieszkalnictwa wspomaganego, z wykorzystaniem funduszy unijnych,
  • Utworzenie zakładu aktywności zawodowej oraz centrum aktywności społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 

#PrzyjaznyKraśnik