Pobierz broszurę
Wróć do strony głównej

Jacek Madejek

Kandydat na Radnego Miasta Kraśnik 

okręg nr 2, miejsce nr 2 na liście KWW Porozumienie i Rozwój

MOJE MOTTO

„Konsekwentna Praca Dla Kraśniczan!”.

KIM JESTEM

Mam 38 lat. Od urodzenia jestem związany z Kraśnikiem, gdzie jest mój dom. 

 

Moją pasją są biegi maratońskie i śpiew. Ukończyłem 10 maratonów biegowych oraz jestem Tenorem w Chórze Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. 

 

Od wielu lat realizuję się społecznie dla mieszkańców Kraśnika, gdzie dwukrotnie aktywnie służyłem, jako Radny Miasta Kraśnik. Udzielam się jako wolontariusz w organizacjach pozarządowych, chętnie też pomagam bezinteresownie najbardziej potrzebującym.

 

Moje największe atuty to: konsekwentne dążenie do celu, skuteczność w działaniu, zdolność do pracy w zespole. 

 

Mam otwarty umysł na innowacyjność i nowe technologie. Posiadam szerokie kompetencje do zarządzania mieniem publicznym. Mam wizję i pomysły dla Kraśnika i jego mieszkańców.

ZDOBYTE DOŚWIADCZENIE

Ukończyłem: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Magister Socjologii od 2007 roku; Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Podyplomowe Studia Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia, Absolwent od 2009 roku; Szkołę Główną Handlowa w Warszawie, Podyplomowe Studia Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Absolwent od 2012 roku;

 

Posiadam Certyfikat - Poświadczenie Bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „Poufne”.

 

Zawodowo byłem związany z mediami publicznymi, służbą zdrowia oraz urzędami centralnymi, gdzie byłem m. in. specjalistą w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji.

MOJE CELE DO REALIZACJI

Będę zabiegał o:
 

  • Mały Biznes – nowe miejsca pracy i ułatwienia i ulgi dla lokalnych przedsiębiorców.
  • Niskie opłaty za wodę, ścieki i wywóz śmieci w Kraśniku.
  • Służbę Zdrowia – ułatwienia dla seniorów, programy prozdrowotne dla młodych kraśniczan.
  • Sprawiedliwy podział pieniędzy na obie dzielnice Kraśnika.
  • Czyste i przyjazne miasto oraz dalszą modernizację ulic i osiedli.

 

#PrzyjaznyKraśnik