Pobierz broszurę
Wróć do strony głównej

Monika Kowalska

Kandydatka na radną do Rady Miasta Kraśnik 

okręg nr 4, miejsce nr 5 na liście KWW Porozumienie i Rozwój

MOJE MOTTO

„Razem po zdrowie”.

KIM JESTEM

Mam 50 lat. Jestem szczęśliwą żoną, mamą czwórki dzieci, babcią 9 miesięcznego Aleksandra. Z Kraśnikiem jestem związana od 1983 roku. Tu mieszkam, pracuję, tu spędza szczęśliwe chwile moja rodzina.

 

Pracuję w SPZOZ w Kraśniku jako pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości. Szpital posiada Akredytację Ministra Zdrowia, a obecnie przygotowujemy się do kolejnej wizyty akredytacyjnej.

 

Od 1996 roku prowadzę działalność gospodarczą, w tym od 2008 roku w formie spółki DAW-MED. M. Kowalska, M. Kowalski sp.j., w której z całą załogą rehabilitujemy dzieci i dorosłych.

 

Moje zainteresowania oscylują wokół zdrowia, architektury wnętrz i kuchni.

 

Swoją wiedzą zawodową dzielę się z innymi poprzez pełnienie społecznych funkcji między innymi:

 • członka Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 2003-2007
 • członka Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 2003-2007
 • Przewodniczącej Komisji do spraw współpracy z zagranicą OIPiP w Lublinie 2003-2007
 • członka Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie 2007-2011
 • członka Prezydium NRPiP w Warszawie 2007-2011
 • Przewodniczącej Komisji budżetowej przy NRPiP w Warszawie 2007-2011
 • Członka Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego - nadal
 • członka Naczelnej Komisji Rewizyjnej w Warszawie- 2011- nadal.

 

Moje największe atuty to życiowy optymizm, odwaga, empatia, chęć działania na rzecz drugiego człowieka.

ZDOBYTE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • W 1988 ukończyłam Liceum Medyczne w Kraśniku.
 • W 1993 ukończyłam Akademię Medyczną - Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o  Zdrowiu, uzyskując tytuł magistra pielęgniarstwa.

Podwyższając swoje kwalifikacje, ukończyłam studia podyplomowe z zakresu:

 • surdologopedii i afazjologii,
 • neurologopedii,
 • zarządzania ochroną zdrowia,
 • zarządzania oświatą,
 • -studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA), które dają szerokie podstawy do zarządzania, controlingu, finansów.

Posiadam specjalizację I stopnia z zakresu Medycyny Społecznej oraz z zakresu Edukacji i promocji zdrowia.

 

Ukończyłam liczne kursy i szkolenia:
 

 • kurs na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa- egzamin do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki ,
 • kurs technika EEG
 • kurs terapeuty biofeedback
 • kurs trenera metody Thomatisa
 • kurs terapeuty SI-Integracji Sensorycznej
 • liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów, prawa medycznego, samorządności, środków UE

Funkcje zawodowe:
 

 • w latach 1995-2003 pełniłam funkcję pielęgniarki oddziałowej oddziału paliatywnego i chemioterapii SPZOZ w Kraśniku
 • od 2003-2007 pełniłam funkcję  pielęgniarki Naczelnej SPZOZ w Kraśniku
 • w latach 2007-2011 pełniłam funkcję Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

 

Moje doświadczenia zawodowe i kompetencje oscylują wokół zdrowia, prawa medycznego, finansów i szeroko pojętym aspekcie opieki nad drugim człowiekiem.

MOJE CELE DO REALIZACJI

 • wprowadzenie badań przesiewowych, profilaktyki skolioz do przedszkoli i szkół w Kraśniku,
 • wprowadzenie badań przesiewowych z zakresu słuchu i mowy do żłobków, przedszkoli i szkół w Naszym Mieście,
 • poprawa komunikacji pomiędzy placówkami POZ, a przychodniami specjalistycznymi i oddziałami szpitala w zakresie kontynuacji, ciągłości leczenia pacjentów w celu przeciwdziałania powielaniu leków i niwelowania niekorzystnych interakcji między nimi,
 • poprawa infrastruktury pielęgniarskich stanowisk pracy, tworzenie zaplecza do pielęgnacji pacjentów, jako jeden z aspektów działania Komisji Zdrowia,
 • poprawa żywienia pacjentów, żywienia dzieci i osób starszych, w tym poprzez budowanie świadomości skutków złego odżywiania,
 • tworzenie dziennych punktów opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
 • zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych, badań przesiewowych.

 

„ZDROWIE PONAD PODZIAŁAMI-RAZEM ZADBAJMY  O NIE”

 

#PrzyjaznyKraśnik