Pobierz broszurę
Wróć do strony głównej

Piotr Janczarek

Kandydat na Radnego do Rady Miasta Kraśnik

okręg nr 3, miejsce nr 1 na liście KWW Porozumienie i Rozwój

KIM JESTEM

Od urodzenia mieszkaniec Kraśnika. Żonaty, mąż Anny i ojciec córki Aleksandry.

ZDOBYTE DOŚWIADCZENIE

Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywałem pracując przez kilkanaście lat na kierowniczych stanowiskach w administracji samorządowej i rządowej oraz w sektorze prywatnym. Pełniłem m.in. funkcje: Dyrektora Departamentu Gospodarki i Innowacji w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie, Pełnomocnika Marszałka Województwa Lubelskiego ds. Cyfryzacji, Wiceprezesa w Lubelskim Rynku Hurtowym S.A. w Elizówce.

 

Jako radny IV i V kadencji Rady Powiatu Kraśnickiego sprawowałem funkcje wice-przewodniczącego Komisji Edukacji i przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego.

 

W 2014 r. w II turze wyborów na burmistrza Miasta Kraśnik dzięki Państwa poparciu zdobyłem 6774 głosów. Do uzyskania mandatu burmistrza zabrakło jedynie 27 głosów. Jestem ponadto akredytowanym ekspertem funduszy europejskich oraz członkiem Powiatowej Rady Gospodarczej w Kraśniku.

 

Od kilkunastu lat aktywnie działam w sprawach gospodarczych oraz pozyskuję dostępne fundusze zewnętrzne na rozwój Lubelszczyzny.

MOJE CELE DO REALIZACJI

 • Tworzenie nowych miejsc pracy i dbanie o godne wynagrodzenia dla Kraśniczan.
 • Szybki rozwój Strefy Ekonomicznej w Kraśniku (przyciąganie inwestorów tworzących nowe i dobrze płatne miejsca pracy, w tym dla wykształconej młodzieży).
 • Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości (powstawanie nowych firm).
 • Rozwój Inkubatora Przedsiębiorczości - we współpracy z powiatem.
 • Efektywne korzystanie ze środków zewnętrznych i racjonalne wydawanie publicznych pieniędzy.
 • Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach oraz punktów opieki nad dzieckiem.
 • Budowa nowoczesnej i modernizacja istniejącej infrastruktury drogowej oraz parkingów i chodników.
 • Kompleksowa rewitalizacja miasta (rewitalizacja rynku i jego otoczenia, poprawa estetyki miasta, rewitalizacja Zalewu Kraśnickiego, budowa ścieżek rowerowych i biegowych, miejsca rekreacji i wypoczynku dla rodzin, utrzymanie czystości na terenie miasta).
 • Racjonalizacja cen wody i ścieków.
 • Miejsca spotkań dla młodych ludzi.
 • Wspieranie inicjatyw społecznych (budżet obywatelski).
 • Urząd blisko mieszkańców i urzędnicy pomocni mieszkańcom.

Proszę o Państwa głos - 21 października. Obiecuję, że nie zawiodę!

#PrzyjaznyKraśnik