Pobierz broszurę
Wróć do strony głównej

Rafał Poleszak

Kandydat na Radnego do Rady Miasta Kraśnik 

okręg nr 4, miejsce nr 7 na liście KWW Porozumienie i Rozwój

KIM JESTEM

Mam 41 lat. Jestem żonaty, żona Monika, synowie: Dawid i Mateusz. Urodziłem się i wychowałem w Kraśniku Fabrycznym, a od 12 lat mieszkam na Osiedlu Kolejowym. W Kraśniku nie tylko mieszkam, ale również pracuję.

ZDOBYTE DOŚWIADCZENIE

Jestem absolwentem Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek: Marketing i Zarządzanie (2003 rok). Ukończyłem także studia podyplomowe Zarządzanie ochroną zdrowia (2009 rok). W 2018 r. ukończyłem Podyplomowe Studia Menadżerskie Master of Business Administration organizowane przez Politechnikę Lubelską we współpracy z University of Minnesota 

w Minneapolis.

 

W 2001 r. rozpocząłem pracę w Urzędzie Miasta Kraśnika, w którym przeszedłem kolejne szczeble kariery od referenta do Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej. Pracując w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych, Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego oraz w Wydziale Gospodarki Mieniem poznałem funkcjonowanie oraz zadania urzędu.

 

Od 2006 r. do chwili obecnej pracuję w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kraśniku na stanowisku Kierownika ds. Infrastruktury. Praca w tak dużym zakładzie pozwala na zdobycie ogromnego doświadczenia i zmusza do ciągłego podnoszenia umiejętności i wiedzy.

 

W pracy zawodowej odpowiadam miedzy innymi za pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej oraz realizację inwestycji z udziałem tych środków. Uzyskanie na przestrzeń ostatnich lat dofinansowania przekraczającego 20 milionów złotych oraz udział w planowaniu i realizacji wielu wspaniałych inwestycji w kraśnickim szpitalu jest dla mnie ogromnym sukcesem zawodowym i daje mi ogromną satysfakcję z wykonywanej pracy.

MOJE CELE DO REALIZACJI (NA OSIEDLU KOLEJOWYM)

  • rewitalizacja zieleni,
  • remonty i budowa chodników,
  • podniesienie bezpieczeństwa – monitoring ,
  • rozbudowa i infrastruktury wokół szkoły – boiska, plac zabaw, itp.,
  • poprawa infrastruktur niezbędnej do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej w rejonie osiedla.

 

Przyszłe plany inwestycyjne oraz potrzeby i problemy dzielnicy Kolejowej chciałbym realizować w uzgodnieniu z mieszkańcami osiedla. 

 

#PrzyjaznyKraśnik