Pobierz broszurę
Wróć do strony głównej

Wioletta Wilkos

Kandydatka na radną Rady Miasta Kraśnik 

okręg nr 3, miejsce nr 2 na liście KWW Porozumienie i Rozwój

MOJE MOTTO

„Blisko ludzkich spraw”

KIM JESTEM

 • Mam 39 lat. 
 • Bezpartyjna.
 • Związana nieprzerwanie z Kraśnikiem od 16 lat, mężatka, szczęśliwa mama 5-letniej Wiktorii.
 • Miłośniczka górskich wędrówek oraz kuchni regionalnej. 
 • Wiceprezes Oddziału Regionalnego Polskiej Izby Produktów Regionalnych i Lokalnych w Lublinie.
 • Członek Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
 • Przewodnicząca Rady Gospodarczej Powiatu Kraśnickiego.
 • Członek Powiatowej Rady Zatrudnienia.
 • Członek Powiatowej Rady Kobiet.
 • Aktywna i zaangażowana w odnajdywaniu satysfakcji i zadowolenia w działaniach na rzecz innych oraz umiejętności budowania dialogu i współpracy między różnymi środowiskami.

ZDOBYTE DOŚWIADCZENIE

Z zawodu jestem ekonomistą. Ukończyłam studia na Wydziale Ekonomii na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz studia podyplomowe z zakresu Rachunkowości i finansów, Przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego oraz Funduszy Europejskich.  

 

Całe moje życie zawodowe związana jestem z Kraśnikiem, gdzie na co dzień współpracuję z różnymi środowiskami życia społecznego, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi oraz mieszkańcami miasta i powiatu. 

 

Po studiach rozpoczęłam pracę w Lubelskiej Fundacji Rozwoju oraz Agencji Rozwoju Lokalnego w Kraśniku, gdzie przechodząc kolejne szczeble rozwoju zawodowego od referenta do Dyrektora Generalnego, wspierałam cały czas mieszkańców Kraśnika i powiatu. 

 

Dzięki mojej pomocy wielu przedsiębiorców uzyskało środki na rozwój firmy, a osoby bezrobotne zdobyły kwalifikacje zawodowe, pozwalające im zdobyć staże i pozyskać pieniądze na uruchomienie własnej firmy. Jednakże, z racji tego, ze jestem matką, szczególnie bliskie memu sercu są przedszkola i szkoły. Dzięki mojemu wsparciu wiele placówek edukacyjnych z terenu Kraśnika i powiatu kraśnickiego unowocześniło swoje sale lekcyjne oraz bazę dydaktyczną a uczniowie mogli zdobyć nową wiedzę i umiejętności podczas dodatkowych zajęć. Stwarza to szansę na to, że dzieci z naszego powiatu będą miały lepszy start życiowy i szansę na znalezienie dobrej pracy w przyszłości. Na tym szczególnie mi zależy.   

 

Od 2008 roku z sukcesem prowadzę Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej i do dnia dzisiejszego skierowaliśmy już ponad 20 milionów złotych na teren powiatu kraśnickiego finansując m.in. stadiony sportowe, place zabaw, centra miejscowości, remont ośrodków kultury, świetlic oraz remiz OSP, miejsc  rekreacji i wypoczynku  oraz powstawanie nowych miejsc pracy  i rozwój firm powiatu kraśnickiego.  

 

Prowadzę szereg działań promujących Kraśnik na terenie nie tylko naszego województwa, ale również poza jego granicami, poprzez organizację szkoleń, konferencji, warsztatów, spotkań, wyjazdów studyjnych krajowych i zagranicznych, konkursów, wydawnictw oraz wydarzeń plenerowych tj. Festiwal Kulinariów i Sztuki Ludowej, który odbywa się w Kraśniku od 2013 roku.

 

Z powodzeniem: 

 • działam na rzecz kobiet prowadząc inicjatywy zwiększające ich udział w życiu społecznym i zawodowym,
 • wspieram liderów lokalnych,
 • wspieram rozwój start-upów oraz firm powiatu kraśnickiego, 
 • aktywizuję seniorów poprzez działania edukacyjne i integracyjne,
 • za aktywność społeczną otrzymałam w 2017 roku wyróżnienie w konkursie DOBRE bo KRAŚNICKIE przyznane przez Kraśnicką Izbę Gospodarczą (laureat w kategorii organizacja pozarządowa).
 

MOJE CELE DO REALIZACJI

Chcę, aby Kraśnik był miastem przyjaznym dla wszystkich mieszkańców. Miastem, które budzi pozytywne skojarzenia, i które dynamicznie się rozwija i zapewnia wysoką jakość życia. 

 

Poniżej prezentuję moje priorytety, jako kandydatki do Rady Miasta Kraśnik.

 

Kraśnik przyjazny administracyjnie:

 • ograniczenie do minimum procedur administracyjnych i terminów dla spraw załatwianych w Urzędzie Miasta.

 

Kraśnik przyjazny dla portfela mieszkańców:

 • racjonalizacja cen usług komunalnych, 
 • racjonalny podział środków publicznych i kontrolę efektów ich wydatkowania. 

Kraśnik przyjazny „dla oka”:

 • poprawa estetyki (modernizacja) miejsc, budynków, chodników oraz rewitalizacja i zagospodarowanie zdegradowanych obszarów w mieście,
 • stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku np. skwery, parki zieleni, place zabaw dla dzieci.

 

 

Kraśnik przyjazny dla ludzi przedsiębiorczych:

 • wsparcie przedsiębiorczości, w tym powstawanie nowych firm. 

 

Kraśnik przyjazny dla organizacji pozarządowych:

 • stworzenie sprzyjających warunków do działalności dla organizacji pozarządowych m.in. poprzez stworzenie Inkubatora Organizacji Pozarzą-dowych oraz wspieranie wolontariatu.

 

Kraśnik przyjazny dla edukacji:

 • działania na rzecz oświaty i wychowania młodego pokolenia od przedszkola do zdobycia zawodu w celu poprawy warunków nauczania i jakości oferty edukacyjnej.

 

Kraśnik przyjazny dla osób objętych pomocą społeczną:

 • realizację zadań zakresu opieki społecznej przy współpracy różnymi organizacjami

 

Kraśnik przyjazny dla kultury i sportu:

 • rozwój działalności kulturalnej i sportowej (wzmocnienie oferty dla mieszkańców Kraśnika),
 • współdziałanie w realizacji nowych inicjatyw kulturalnych i sportowych poprzez współpracę ze środowiskami seniorów, klubów sportowych oraz organizacji młodzieżowych,
 • wspomaganie rozwoju lokalnych środowisk artystycznych.

 

Jestem przekonana, że moje wieloletnie doświadczenie przyczynią się do rozwoju i poprawy jakości naszego codziennego życia i uczynią Kraśnik przyjaznym miastem. Liczę na to, iż przy współpracy z Państwem i dzięki Państwa poparciu będę mogła brać czynny udział w celu rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego Kraśnika, poprawy jakości szkolnictwa oraz zwiększenia efektywności lokalnego rynku pracy. 

 

Gorąco zachęcam do współpracy i proszę o Państwa głos 21 października. Chcę zostać radną miejską, która uczciwie i skutecznie działa na rzecz mieszkańców Kraśnika.

 

#PrzyjaznyKraśnik