Pobierz broszurę
Wróć do strony głównej

Zbigniew Marcinkowski

Kandydat na Radnego Miasta Kraśnik 

okręg nr 1, miejsce nr 2 na liście KWW Porozumienie i Rozwój

MOJE MOTTO

„Inwestycje dla Kraśnika”.

KIM JESTEM

Nazywam się Zbigniew Marcinkowski. Mam 63 lata i jestem rodowitym Kraśniczaninem. Moje atuty to: doświadczenie i zaangażowanie w pracy, znajomość zagadnień samorządowych, rynku pracy i przedsiębiorczości, umiejętność zarządzania projektami społecznymi.

 

Od 2006 r. jestem radnym Rady Miasta Kraśnik. W bieżącej kadencji istotnym efektem mojej działalności było doprowadzenie do budowy kolektora burzowego wraz z separatorem przy Słonecznej Polanie, co uchroni miasto przed skażeniem środowiska, a głównie wody pitnej (koszt inwestycji to 610 tys. zł).

 

Najwięcej satysfakcji daje mi praca na rzecz mieszkańców Kraśnika. W wolnych chwilach interesuję się fotografiką oraz turystyką górską i rowerową. Zasiadam w Zarządzie Stowarzyszenia Harcerskiego Szczepu Czerwone Berety im. Gen. Mariusza Zaruskiego.

ZDOBYTE DOŚWIADCZENIE

Jestem absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Studiów Podyplomowych z Zarządzania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 

 

Ukończyłem wiele kursów specjalistycznych. Moją wiedzę i znajomość funkcjonowania podmiotów gospodarczych i systemów zarządzania zdobyłem pełniąc przez 34 lata stanowiska kierownicze, w tym 19 lat w sektorze prywatnym.

 

W latach 2006-2014 pełniłem funkcję wicedyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

 

W 2015 r. podjąłem pracę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, gdzie obecnie pełnię funkcję zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.

MOJE CELE DO REALIZACJI

  • Pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych tworzących nowe miejsca pracy i kooperujących z lokalnymi przedsiębiorcami.
  • Tworzenie warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości poprzez zrównoważony i przyjazny system podatków oraz ulg.
  • Szeroka pomoc społeczna i zdrowotna dla osób starszych i zależnych.
  • Inicjowanie aktywności mieszkańców poprzez budżet obywatelski.
  • Wspieranie inicjatyw młodzieży.
  • Tworzenie szans rozwoju i zatrudnienia dla absolwentów szkół.
  • Przeciwdziałanie zjawisku wyludnienia poprzez zmniejszanie kosztów utrzymania.

 

#PrzyjaznyKraśnik