Pobierz broszurę
Wróć do strony głównej

Angelika Marcinkowska

Kandydatka na radą Rady Miasta Kraśnik 

okręg nr 1, miejsce nr 8 na liście KWW Porozumienie i Rozwój

MOJE MOTTO

„Człowiek wszystko może zrobić, wszystko zdobyć i osiągnąć, byle tylko chciał, myślał i pracował." /Bolesław Prus/.

KIM JESTEM

Mam 35 lat, pochodzę z Kraśnika, tu mieszkam wraz z moją rodziną: mężem Grzegorzem i dziećmi - Julią i Antosiem.

 

Jestem altruistką - lubię pomagać ludziom. Dlatego w swojej dotychczasowej społecznej działalności pełniłam różne funkcje, m.in. byłam Przewodniczącą Rady Rodziców w Miejskich Przedszkolach Nr 1 i Nr 2. Jestem członkiem Rady Rodziców w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 oraz Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Kraśnicki”.

 

Jako radna VII kadencji pracowałam w Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Przedsiębiorczości i Inwestycji. Cenię sobie takie wartości jak: Rodzina, Wiara i Prawda. Z natury jestem osobą wrażliwą na krzywdę innych, dlatego zawsze chętnie służę ludziom swoją pomocą, wiedzą i doświadczeniem.

ZDOBYTE DOŚWIADCZENIE

Mam wykształcenie wyższe. Jestem absolwentką UMCS w Lublinie na kierunku politologia ze specjalnością samorząd i polityka lokalna oraz WSD im M. Wańkowicza w Lublinie na kierunku stosunki międzynarodowe. Ukończyłam następujące studia podyplomowe: WSPiA w Lublinie - Public Relations, Politechnika Lubelska - Zarządzanie i Marketing, WSNS w Lublinie - Organizacja Pomocy Społecznej. 

 

Uczestniczyłam w licznych kursach i szkoleniach, m. in. specjalistycznym kursie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, mediacji rodzinnych, zrobiłam specjalizację z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej, mam również uprawnienia audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością.

 

Przez ponad 8 lat pracowałam w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, m.in. jako starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Obecnie pełnię funkcję kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzówku.

 

MOJE CELE DO REALIZACJI

  • Wspieranie działań mających na celu powstawanie nowych miejsc pracy.
  • Modernizacja istniejących i budowa nowych parkingów i placów zabaw dla dzieci.
  • Wspieranie rodzin i dzieci w wyrównywaniu ich szans społecznych.
  • Podejmowanie działań mających na celu pomoc seniorom i osobom niepełnosprawnym.

 

#PrzyjaznyKraśnik